Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de zorg, zoals o.a. decentralisatie, transitie in het sociaal domein en bezuinigingen, heeft een aantal bestuurders van collectieve particuliere initiatieven met Mentionem Zorgadviesburo en VDL advies in 2013 besloten om een platform op te richten waar over de gezamenlijke problematiek kan worden gesproken en indien nodig gezamenlijk actie kan worden genomen.

De aangesloten collectieve particuliere initiatieven onderscheiden zich doordat bij alle sprake is van gescheiden huisvesting en zorg.

Het platform wil een bijdrage leveren aan een goede uitvoering van de zorg voor kwetsbare burgers in Almere. Vanuit deze positie zijn wij o.a. gesprekspartner voor de gemeente Almere. Wij leveren informatie, denken mee in beleid en brengen knelpunten onder de aandacht.

Een afvaardiging van het bestuur van de aangesloten initiatieven komen regelmatig bij elkaar voor overleg. Binnen het samenwerkingsverband is aandacht voor veranderingen in de zorg, aandachtspunten binnen de eigen organisaties, inzet van vrijwilligers en andere voorkomende onderwerpen die collectieve belangenbehartiging vragen.


         
 
www.woongroepcalipso.nl

www.woonmere.nl

www.paladijn.nl
 
 
www.halmhuis.nl
 
www.stichtinghetvaarthuis.nl